Viking Agency
Viking Agency   »   Služby   »   Technika

Technika


Technika

Viking agency vlastní dostatečné technické zázemí pro zajištění eventů, ať již interiérových, či exteriérových. Pro zajištění gigantických festivalů a slavností se opírá o ověřené partnery, se kterými má uzavřené velmi výhodné smlouvy o spolupráci.